Bekijk 929 diensten in het sociaal domein

 • Stichting ijgenwys en Anders

  Dagbesteding Zwaar

   Met verwijzing 
  Stichting IJgenwys en Anders is kleinschalige dagbesteding (zorginstelling) waar vakmensen met passie met lef voorbij elke beperking kijken.  Ieder kind is...
 • Praktijk MOEV

  Behandeling individueel

   Met verwijzing 
  Wat is gezinsbehandeling? Een gezinsbehandelaar gaat ervan uit dat ieder kind onderdeel is van een groter geheel (een systeem), zoals zijn gezin, familie, school, vrienden,...
 • Dagbesteding PodAa

  Daginvulling ouderen

   Met verwijzing 
  Bij Dagbesteding PodAa is er de mogelijkheid tot zinvolle daginvulling. Samen met de cliënt wordt er gekeken naar interesses en talenten, welke in activiteiten omgezet kunnen...
 • Stichting Lavibel

  Individuele begeleiding VB

   Met verwijzing 
  Het doel van dit traject is het verhogen van kandidaten om leren deelnemen aan georganiseerde activiteiten buiten de deur. Bijvoorbeeld vrijwillgerswerk, sociale contacten...
 • Stichting Jados

  Bouwsteen in de wijk 1 t/m 5

   Met verwijzing 
  Jados biedt begeleiding op diverse levensgebieden aan (jong)volwassenen met een diagnose autisme, in de levensfasen waarin studie en/of werk centraal staan. Het vergroten van de...
 • Flowkids

  Begeleiding individueel zwaar

   Met verwijzing 
  curatieve kind en ouderbegeleiding in omgang met hoogsensitieve kinderen begeleiding bij de re-integratie in het reguliere onderwijs Hoogsensitieve kinderen hebben het...
 • SMO Breda e.o.

  Daginvulling GGZ

   Met verwijzing 
  Talentenfabriek De Faam is een ontmoetingsplek voor cliënten, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en medewerkers onder andere van SMO Breda e.o. en Fameus. Je kunt hier een...
 • Humanitas DMH Homerun

  Bouwsteen in de wijk 1 t/m 5

   Met verwijzing 
  Wat is het? Intensieve specialistische begeleiding bij jouw thuis (met 24/7 professionale ondersteuning en begeleiding). Voor wie? (Jong)volwassenen vanaf 16 jaar met...
 • Stichting Lavibel

  Daginvulling GGZ

   Met verwijzing 
  De cliënt van Stichting is een uniek mens die invulling en richting geeft aan het eigen leven. Uitgangspunt in de zorg en dienstverlening van Lavibel is het behouden danwel...
 • Stichting ijgenwys en Anders

  Daginvulling ouderen

   Met verwijzing 
  Stichting ijgenwys en Anders heeft een activiteiten aanbod voor mensen (ouderen) met een beperking vanaf 5 t/m 100+. De geboden zorg varieert per zorgvraag. In het...
 • Stichting Villa Boerebont

  Bouwsteen geclusterd 1 t/m 5

   Met verwijzing 
  Stichting Villa Boerebont biedt beschermd wonen op diverse locaties. Door middel van de verschillende woongroepen worden bewoners in staat gesteld hun zelfredzaamheid te...
 • Thebe

  Individuele begeleiding GGZ

   Met verwijzing 
  Lichte begeleidingsvragen te denken aan dag/ week structuur, oppakken weer van administratie en kijken naar leerbaarheid sociale nerwerk versterken
 • Ta-Co Begeleiding en Onderwijs

  Individuele begeleiding VB

   Met verwijzing 
  in overleg met de client wordt het aantal keren per week afgestemd, afhankelijk van de door de gemeente toegekende indicatie afhankelijk van de spanningsboog van de client of...
 • Zorggroep Tuinzigt bv

  Daginvulling VB

   Met verwijzing 
  dagbesteding voor (jong)volwassenen en ouderen met een licht verstandelijke beperking die moeite hebben met het zelf invullen van een dagstructuur. Doel is voorkomen van...
 • Stichting Villa Boerebont

  Individuele begeleiding GGZ

   Met verwijzing 
  Wat is het?  Iedere bewoner heeft naast de ondersteuning op de woongroep een persoonlijk begeleider die samen met jou het traject en zorgplan uitzet en...